اتفاق ترانه برگزار نخواهد شد

با توجه به فرا رسیدن ایام رحلت پیامبر عظیم‌الشان اسلام(ص)، امام حسن(ع) و امام رضا(ع)
اتفاق ترانه برگزار نخواهد شد
برنامه اتفاق ترانه که به روال معمول عصرهای روز شنبه اول هرمه برگزار می‌شد، با توجه به فرا رسیدن ایام رحلت پیامبر عظیم‌الشان اسلام(ص)، امام حسن (ع) و امام رضا(ع) برگزار نخواهد شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز موسیقی حوزه هنری، چهل‌وسومین اتفاق ترانه که به عادت مالوف می‌بایست در روز شنبه 4 آبان برگزار می‌شد، نظر به فرارسیدن ایام رحلت پیامبر اکرم(ص)، امام حسن (ع)  و امام رضا(ع) با یک هفته تاخیر برگزار خواهد شد. مرکز موسیقی حوزه هنری ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام(ص)، امام حسن(ع)  و امام هشتم شیعیان امام رضا(ع)  به تمامی مسلمانان و شیعیان جهان، عافیت ایام و عاقبت به خیری را برای تمامی هنرمندان و دوستداران حضرتش مسئلت دارد و مشتتاق دیدار علاقه‌مندان برنامه اتفاق ترانه در عصر روز شنبه 11 آبان می‌ باشد.